woensdag 29 april 2015

Weerstation Crouweldijk uitgebreid

Het weerstation in de tuin krijgt steeds meer een semi-professionele uitstraling, zeker nu er een nieuwe pluviometer is toegevoegd. Ik had natuurlijk al twee regenmeters, maar deze data was niet online af te lezen. Door een nieuwe aan mijn Netatmo installatie toe te voegen, zijn deze metingen nu ook online te volgen. Ik heb de pluvio aan de meteopaal bevestigd, waardoor de opstelling net boven de 1,5 meter boven het aardoppervlak uitkomt. Maar aangezien er een schutting op 2 meter afstand staat, denk ik niet dat de meting negatief beïnvloed wordt door deze hoogte. Sterker nog, mogelijk zijn de metingen zelfs nauwkeuriger dan wanneer ik de meter op de grond zou plaatsen.

De metingen van mijn station zijn al een tijd te volgen op de Weathermap van Netatmo, met vanaf vandaag dus ook neerslagcijfers.

De waarnemingen zijn ook te volgen op de Wundermap van het Amerikaanse Weather Underground.

Sinds gisteren zijn daar de volgende netwerken bijgekomen:
- de Britse MetOffice WeatherObservationsWebsite:

- de waarneem-website van het KNMI; WOW-NL:

Sinds kort zijn er ook anemometers te verkrijgen voor Netatmo, dus mogelijk volgt er t.z.t. weer een uitbreiding.
Tenslotte nog een beetje promotie voor de makers:

dinsdag 28 april 2015

Zware nachtvorst

Zoals voorzien is het afgelopen nacht in de diep polaire droge luchtsoort op uitgebreide schaal tot vorst gekomen, maar het werd zelfs nog iets kouder dan ik dacht. Een lokale -3°C had ik wel voor mogelijk gehouden, maar meerdere stations gingen tot -4 en lokaal zelfs net iets beneden de -4,0°C! Aan de grond kwam het net niet tot strenge vorst. Ik vermoed dat vele fruittelers een slapeloze nacht gehad hebben...

Wil het in de winter niet vriezen, komt de vrieskou eind april nog eens opzetten. Opvallend dat het eind april 2010 ook tot behoorlijke nachtvorst kwam en memorabel schijnt ook de zware nacht vorst van 29 april 1976 te zijn geweest. Toen meldde Deelen op standaard waarnemingshoogte -7,2°C (De Bilt -4,8) en nabij het aardoppervlak vroor het op veel plaatsen meer dan 10 graden. Hé, wat zien we daar; 1976 en 2010; waren dat geen jaren met behoorlijk zomers?? Resultaten uit het verleden...
Gelukkig is het in mijn tuintje niet tot vorst gekomen, alleen de windmeter heeft door meer uitstraling nog enkele tienden vorst geregistreerd. In mijn geventileerde weerhut daalde de temperatuur tot 2,1°C. Goed nieuws voor de bananen!

Het is nog niet gedaan met de polaire luchtmassa's in onze omgeving. De komende week zou het hier en daar opnieuw tot nachtvorst kunnen komen.

maandag 27 april 2015

Toch nog een kleurrijke Koningsdag

Het heeft er even naar uitgezien dat de scheidslijn tussen zachte en koude polaire lucht het weerbeeld op deze koningsdag zou gaan bepalen. Veel wolken, regen en kilte zouden dan een negatieve invloed op het landelijke humeur hebben gehad en dat werd dan ook voor het weekeinde breed verkondigd in de verschillende media. Maar zoals zo vaak in het voorjaar is de voorspelbaarheid bij dergelijk grote luchtmassa scheidslijnen laag te noemen en zo kon het zijn dat meer dan 90% van het land momenteel te maken heeft met vriendelijk voorjaarsweer. De koude lucht heeft het front naar Duitsland verdreven, zodat het vrijwel overal droog en tamelijk zonnig is. Goed nieuws voor de feestende menigten, mogelijk minder goed nieuws voor de fruittelers, want de komende nacht zou het wel eens op uitgebreide schaal kunnen gaan vriezen.
Dat is voor later, momenteel is het aangenaam druk hier buiten bij de jaarlijke vrijmarkt. Het schijnt dat onze burgervader ook nog even voor een meet&greet aanwezig zal zijn.

Ook de voorjaarsbloeiers in de tuin laten zich momenteel van hun beste kant zien, wat een kleurenpracht! Misschien moet ik mijn eigen mini-corso eens gaan beginnen...

dinsdag 21 april 2015

Waver, Winkel en bloemenpracht

Vandaag besloot ik een kijkje te nemen rondom de Botshol, een prachtig natuurgebied tussen Abcoude en Vinkeveen met grote plassen, smalle slootjes, rietland en moerasbos. In het landschap herken je de petgaten en legakkers die gevormd zijn door het afgraven van veen. Door intensieve ‘vervening’ zijn grote plassen ontstaan, de Grote Weije en de Kleine Weije. Door over de Waverdijk te fietsen en later over de Winkeldijk krijg je een goed zicht op de randen van het gebied. Om echt bijzondere vogels te spotten kan je natuurlijk beter gaan wandelen. Ik besloot het stuk over beide dijken te filmen, maar dit heeft wederom niets opgeleverd. We geven nog niet op!

Daarna heb ik in het voorjaarszonnetje bloemenpracht aanschouwd, waaronder in eigen tuintje alwaar de pruim overladen is met helderwitte bloesem.

maandag 20 april 2015

De gespotte vogels in het Lauwersmeer

Hier dan een aantal foto's van de vogels die we gezien hebben. Nog altijd ben ik niet zeker van de exacte determinatie van sommige soorten.
De kuifeend:

De bergeend:

De wilde eend:

De zomertaling:

De rotgans:

De brandgans:

De grauwe gans:

De knobbelzwaan:

De meerkoet:

De scholekster:

De kievit:

De grutto:

De tureluur:

De zilvermeeuw:

De steenloper (?):

De aalscholver:

De bontbekplevier:

De lijster(achtige):

De blauwborst (pech!):

De tapuit:

De roodborsttapuit:

De rietgors:

De spreeuw:

De witte kwikstaart:

De vink:

De pimpelmees:

De fluiter of tjiftjaf of fitis (?):

De mogelijke nestlocaties van de zeearend:

De buizerd:

En als afsluiter de grootste smaakmakers; de bruine (en mogelijk ook grauwe) kiekendief:

Verder hebben we ook meerdere soorten gezien en gehoord zonder kans om foto's te schieten. Eén van die soorten was de roerdomp. Het was in elk geval een genot om eindelijk weer een keer uitgebreid gevogeld te hebben. Enige hulp bij determinatie is welkom!